DNV GL Česká republika

Vedoucí/Externí auditor systému řízení kvality dle ISO 9001:2015, akreditovaný IRCA

Vedoucí auditor registrovaný IRCA (International Register of Certificated Auditors) získává celosvětově uznávaný certifikát vedoucího auditora pro vykonávání externích auditů.

Kontakt

Linda Mohelníková Linda Mohelníková

Máte o toto školení zájem?

Přihlásit se
Corporate Responsibility

Training Information

 • Rozsah kurzu:

  5 dny

 • Informace pro zájemce:

  30.000,- Kč/os bez DPH

 • Termín konání:
  Přidat do kalendáře 2019/09/09 09:00 2019/09/13 18:00 Vedoucí/Externí auditor systému řízení kvality dle ISO 9001:2015, akreditovaný IRCA Vedoucí auditor registrovaný IRCA (International Register of Certificated Auditors) získává celosvětově uznávaný certifikát vedoucího auditora pro vykonávání externích auditů.
  https://www.dnvgl.cz/training/vedouci-externi-auditor-systemu-rizeni-kvality-dle-iso-9001-2015-akreditovany-irca-65777
  To jen přidává trénink do svého kalendáře, nezapomeňte se zaregistrovat pro tento trénink.
  false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Termíny školení

Datum
Místo konání
Datum
9 - 13.9.2019
Místo konání
Praha

Úspěšným absolvováním kurzu Vedoucí/externí auditor ISO 9001:2015 splní účastníci náročné odborné požadavky na kvalifikaci nutnou pro zvládnutí plánování a vedení auditu nezávislou třetí stranou a tím i jedno z kritérií kvalifikačních předpokladů pro registraci u organizace IRCA.   

Cíl kurzu


Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání nezávislých externích auditů druhou (tj. auditů u dodavatelů) a třetí stranou podle normy ISO 9001:2015 tím, že se podrobně seznámí se všemi IRCA definovanými zásadami a postupy pro vykonávání auditu druhou a třetí stranou a prokáží praktické zvládnutí znalostí a zkušeností pro plánování a vedení auditu. 

Obsah kurzu


• Porozumění požadavkům souboru norem ISO 900x
• Seznámení se s 8 zásadami systému řízení kvality
• Účel vykonávání nezávislých auditů druhou a třetí stranou
• Procesní přístup k vykonání auditu
• Plánování auditu
• Vedení úvodního a závěrečného setkání
• Přezkoumání dokumentace systému řízení kvality
• Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
• Výklad postupu a zásad vykonání externího auditu
• Zjištění z auditu, definování neshod, kategorizace neshod a zjištění
• Dokumentace výsledků auditu
• Vypracování závěrečné zprávy z auditu
• Řešení neshod, opatření k nápravě a nápravné činnosti
• Periodické audity
• Akreditační schéma a jejich kritéria
• Kvalifikační požadavky na externího auditora
• Zkušenosti pro efektivní vedení externího auditu
• Příprava na závěrečnou písemnou zkoušku
• Vykonání závěrečné písemné zkoušky 

Pro koho je kurz určen?


Pro všechny zkušené auditory, kteří chtějí získat certifikát IRCA za účelem prokázání odborné kvalifikace a způsobilosti vedení externích auditů druhou a třetí stranou a pro všechny, kteří si chtějí zvýšit svoji odbornou kvalifikaci a způsobilost a získat podrobné informace týkající se postupů a zásad na vykonávání externích auditů. 

Kontaktovat

Poslat email