DNV GL Česká republika

VDA 6.3 – audit procesu- nelicencované

Audity procesu jsou významným nástrojem zaměřeným na hodnocení efektivnosti všech výrobních procesů s cílem zhodnocení výkonnosti a způsobilostí procesu, interních neshod, způsobilostí pracovníků, výrobních kapacit, komunikace, atd. Zároveň je možné tyto postupy aplikovat interně nebo externě i v takových procesech jako jsou marketing, vývoj atd. Pro realizaci těchto auditů je nevyhnutelný kompetentní personál, který ovládá nástroje managementu kvalitu.

Kontakt

Sylva Hefnerová
Training Representative

Máte o toto školení zájem?

Přihlásit se

Training Information

 • Rozsah kurzu:

  2 dny

 • Informace pro zájemce:

  9000,- Kč/os bez DPH

Cíl kurzu


Zabezpečit potřebnou způsobilost interních auditorů pro realizaci auditů procesu ve smyslu postupů VDA 6.3 a hodnocení výsledků auditu a určování potenciálu na zlepšování procesů. 

Obsah kurzu


 • Audit kvality
 • Potřeby vedení organizace
 • Zdroje pro prověřování
 • Typy auditů
 • Příprava a vykonání auditu
 • Hodnocení, závěrečná schůzka
 • Nápravné opatření a ověření jejich účinnosti
 • Zpráva z auditu a dokumentace
 • Plánování vývoje
 • Realizace vývoje výrobku
 • Plánování, realizace vývoje procesu
 • Dodavatelé/suroviny
 • Výroba: Personál/kvalifikace
 • Výrobní prostředky a zařízení
 • Doprava/manipulace/skladování/balení
 • Analýza chyb/nápravných opatření/trvalé zlepšování
 • Péče o klienty/spokojnost zákazníků/servis

Pro koho je kurz určen?


Pro všechny, kteří chtějí získat nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci. 

Kontaktovat

Poslat email