DNV GL Česká republika

SPC – základy statistiky

Verification services by DNV GL

Statistická regulace procesu je významným nástrojem pro neustálé zlepšování procesů. Ve všeobecnosti se SPC zabývá zaznamenáváním (sběrem) údajů, analýzou hodnot sledovaného znaku, výpočtem ukazatelů způsobilosti procesu a stanovením efektivnosti přijatých opatření. Ve smyslu filozofie P-D-C-A se jedná o neustále se opakující cyklus činností.

Cíl kurzu


Účastníci kurzu se seznámí s vlivy působícími na proces, s analýzou procesu a s analýzou kvalitativních způsobilostí, základními typy regulačních diagramů a výpočtem regulačních mezí. 

Obsah kurzu


• Zdroje variability
• Histogram
• Tvary histogramu
• Normální rozdělení hodnot
• Způsobilost procesu a zařízení (metodika výpočtu, příklady)
• SPC měření (porovnáváním, regulační diagramy, metodika určení regulačních mezí, vedení a vyhodnocování regulačních diagramů) 

Pro koho je kurz určen?


Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci. 

Cíl kurzu


Účastníci kurzu se seznámí s vlivy působícími na proces, s analýzou procesu a s analýzou kvalitativních způsobilostí, základními typy regulačních diagramů a výpočtem regulačních mezí. 

Obsah kurzu


• Zdroje variability
• Histogram
• Tvary histogramu
• Normální rozdělení hodnot
• Způsobilost procesu a zařízení (metodika výpočtu, příklady)
• SPC měření (porovnáváním, regulační diagramy, metodika určení regulačních mezí, vedení a vyhodnocování regulačních diagramů) 

Pro koho je kurz určen?


Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci. 

Termíny školení

Datum Místo konání
Datum
26 - 27.03.2018
Místo konání
Trenčianské Teplice
Datum
11 - 12.06.2018
Místo konání
Trenčianské Teplice
Datum
29 - 30.10.2018
Místo konání
Povážská Bystrica

Kontaktovat

Poslat email