DNV GL Česká republika

Interní auditor ISO 50001:2011

Interní auditor ISO 50001:2011 DNV GL

ISO 50001:2011 je mezinárodní norma, která nabízí systematický postup na zlepšení energetické účinnosti. Implementace této normy pomáhá organizacím lépe využívat stávající aktiva řízenou spotřebou energie. Podobně jako u všech ostatních norem ISO, tak i podle normy ISO 50001 může být vykonávaný interní, anebo externí audit, jehož výsledky mohou být výhodou a konkurenční výhodou pro organizaci a její zákazníky. 

Cíl kurzu


Účastníci kurzu se seznámí s požadavky normy ISO 50001:2011 a naučí se vykonávat interní audity podle uvedené normy. 

Obsah kurzu


 • Výklad požadavků normy ISO 50001:2011 – úvod, rozsah, termíny a definice
 • Požadavky na uplatňování energetického managementu v organizacích
 • Všeobecné požadavky a zodpovědnost managementu
 • Energetická politika a energetické plánování
 • Vykonávání auditů podle normy ISO 50001:2011
 • Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
 • Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu
 • Výklad postupu vykonání interního auditu
 • Zjištění z auditu
 • Řešení neshod
 • Dokumentace výsledků auditu
 • Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
 • Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu 

Kurz je určený


Pro všechny zodpovědné pracovníky, kteří budou vykonávat interní audity podle normy ISO 50001.

ISO 50001:2011 je mezinárodní norma, která nabízí systematický postup na zlepšení energetické účinnosti. Implementace této normy pomáhá organizacím lépe využívat stávající aktiva řízenou spotřebou energie. Podobně jako u všech ostatních norem ISO, tak i podle normy ISO 50001 může být vykonávaný interní, anebo externí audit, jehož výsledky mohou být výhodou a konkurenční výhodou pro organizaci a její zákazníky. 

Cíl kurzu


Účastníci kurzu se seznámí s požadavky normy ISO 50001:2011 a naučí se vykonávat interní audity podle uvedené normy. 

Obsah kurzu


 • Výklad požadavků normy ISO 50001:2011 – úvod, rozsah, termíny a definice
 • Požadavky na uplatňování energetického managementu v organizacích
 • Všeobecné požadavky a zodpovědnost managementu
 • Energetická politika a energetické plánování
 • Vykonávání auditů podle normy ISO 50001:2011
 • Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
 • Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu
 • Výklad postupu vykonání interního auditu
 • Zjištění z auditu
 • Řešení neshod
 • Dokumentace výsledků auditu
 • Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
 • Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu 

Kurz je určený


Pro všechny zodpovědné pracovníky, kteří budou vykonávat interní audity podle normy ISO 50001.

Termíny školení

Datum Místo konání
Datum
4 - 5.10.2017
Místo konání
PRAHA

Kontaktovat

Poslat email