DNV GL Česká republika

Interní auditor integrovaného systému řízení QESMS

​Interní audity integrovaného systému řízení představují nejúčelnější formu vykonávání interních auditů a přispívají ke komplexnímu zvyšování efektivnosti systému managementu firmy. Odpovědnost interních auditorů spočívá v prověření, zda celý systém řízení je v souladu s požadavky normy, jak efektivně je zaveden a jak efektivně v praxi funguje. Přínosem interních auditů je především vyhledání potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace. Další úlohou auditorů je rozšiřování filozofie povědomí kvality ve firmě.

Kontakt

Aneta Kunzová
Training Representative
Tel +420 233 321 231

Máte o toto školení zájem?

Přihlásit se
Sdílet
Tisknout
Auditor integrované DNV GL

Training Information

 • Rozsah kurzu:

  3 dny

 • Informace pro zájemce:

  Speciální sleva - 10.200,- Kč/os bez DPH

Termíny školení

Datum
Místo konání
Datum
13 - 15.12.2017
Místo konání
PRAHA

Cíl kurzu


Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky norem ISO  9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Dále pochopí 8 zásad managementu kvality, přínosy integrovaného systému řízení s legislativou životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví, získají praktické dovednosti týkající se přípravy a vlastního vedení a provádění auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při vykonávaní auditu setkat. 

Obsah kurzu


 • Seznámení se souborem norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
 • Vysvětlení vzájemného vztahu mezi nimi, společné a specifické požadavky
 • Základní principy systému řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zásady integrace celého systému
 • Výklad integrovaných požadavků
 • Legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a legislativa životního prostředí
 • Základy metrologie
 • Účel vykonávání interních auditů
 • Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
 • Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
 • Výklad postupu vykonávání interního auditu
 • Zjištění z auditu
 • Dokumentace výsledků auditu
 • Vypracování zprávy z auditu
 • Řešení neshod
 • Úloha interního auditora
 • Schopnosti pro efektivní vedení auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
 • Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu 

Pro koho je kurz určen?


Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.