DNV GL Česká republika

Interní auditor environmentálního systému řízení dle ISO 14001:2015, akreditovaný IRCA

Jedním z důležitých požadavků normy ISO 14001:2015 je pravidelné vykonávání interních auditů. Odpovědnost interních auditorů spočívá v prověření, zda je celý systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy a legislativy, jak efektivně je zaveden a jak efektivně v praxi funguje.

Kontakt

Aneta Kunzová
Training Representative
Tel +420 233 321 231

Máte o toto školení zájem?

Přihlásit se
Sdílet
Tisknout
Interni auditor 14001 DNV GL

Training Information

 • Rozsah kurzu:

  2 dny

 • Informace pro zájemce:

  9.800,- Kč/os bez DPH

Termíny školení

Datum
Místo konání
Datum
8 - 9.11.2017
Místo konání
PRAHA

Přínosem interních auditů je především vyhledání potenciálu a příležitostí pro zlepšování výkonnosti organizace. Další úlohou auditorů je rozšiřování filozofie povědomí environmentu ve firmě. 

Cíl kurzu 


Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy ISO 14001:2015 a legislativními požadavky v oblasti životního prostředí, získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při vykonávání auditu setkat.  

Obsah kurzu 


 • Seznámení se souborem norem ISO 1400x a vysvětlení vztahu mezi nimi
 • Stručný výklad požadavků ISO 14001:2015 a terminologie
 • Legislativní požadavky v oblasti životního prostředí
 • Účel vykonávání interních auditů
 • Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
 • Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
 • Výklad postupu vykonání interního auditu
 • Zjištění z auditu
 • Dokumentace výsledků auditu
 • Vypracovaní zprávy z auditu
 • Řešení neshod
 • Úloha interního auditora
 • Zkušenosti pro efektivní vedení auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
 • Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu

Kurz je určený 


Pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů. Kurz je akreditovaný IRCA (International Register of Certificated Auditors - Mezinárodní registr certifikovaných auditorů).