DNV GL Česká republika

Global 8D Report

Ethic Intelligence - anti-corruption

Global 8D je strukturovaný proces řešení problému, který při správné realizaci pomáhá včasnému a úplnému vyřešení problému. Tento přístup zajišťuje, aby řešení problému, přijímání rozhodnutí a plánování vycházelo z údajů a aby byl správně vyřešený skutečný problém a ne pouze důsledky, které tento problém maskují.

Cíl kurzu


Účastníci kurzu se seznámí s významem a postupem aplikace metody Global 8D Report a získají znalosti, které jim umožní stát se aktivními členy řešitelských týmů. Takto vyškolené týmy budou moci zjišťovat příčiny problémů, uskutečňovat a stanovovat nápravná opatření, která zabrání jejich opakovanému výskytu a doporučovat zlepšování procesů.  Práce těchto týmů bude efektivnější, účinnější a výsledkem bude větší spokojenost interních a externích zákazníků. 

Obsah kurzu• Seznámení se s přístupy k řešení problémů metodou Global 8D Report
• Příprava na postup řešení problémů – přehled definicí, pojmů a používaných nástrojů
• Aplikační kritéria pro použití Global 8D Report
• Realizace okamžitého nouzového opatření
• Vytvoření týmu – členství v týmu, úlohy a pracovní postupy
• Formulace a popis problému
• Stanovení dočasných opatření – pojmy, nástroje a metody
• Stanovení a ověření příčin problémů: základní příčiny a únikový bod, pracovní list
• Výběr a ověření trvalých opatření k nápravě pro základní příčinu a únikový bod, pracovní list
• Uskutečnění a potvrzení platnosti trvalých opatření k nápravě: plánování a prevence problémů, validační metrika
• Prevence opakovaného výskytu
• Uznání přínosu týmu a jednotlivců
• Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
• Závěrečný test 

Pro koho je kurz určen?


Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.

Cíl kurzu


Účastníci kurzu se seznámí s významem a postupem aplikace metody Global 8D Report a získají znalosti, které jim umožní stát se aktivními členy řešitelských týmů. Takto vyškolené týmy budou moci zjišťovat příčiny problémů, uskutečňovat a stanovovat nápravná opatření, která zabrání jejich opakovanému výskytu a doporučovat zlepšování procesů.  Práce těchto týmů bude efektivnější, účinnější a výsledkem bude větší spokojenost interních a externích zákazníků. 

Obsah kurzu• Seznámení se s přístupy k řešení problémů metodou Global 8D Report
• Příprava na postup řešení problémů – přehled definicí, pojmů a používaných nástrojů
• Aplikační kritéria pro použití Global 8D Report
• Realizace okamžitého nouzového opatření
• Vytvoření týmu – členství v týmu, úlohy a pracovní postupy
• Formulace a popis problému
• Stanovení dočasných opatření – pojmy, nástroje a metody
• Stanovení a ověření příčin problémů: základní příčiny a únikový bod, pracovní list
• Výběr a ověření trvalých opatření k nápravě pro základní příčinu a únikový bod, pracovní list
• Uskutečnění a potvrzení platnosti trvalých opatření k nápravě: plánování a prevence problémů, validační metrika
• Prevence opakovaného výskytu
• Uznání přínosu týmu a jednotlivců
• Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
• Závěrečný test 

Pro koho je kurz určen?


Pro všechny, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci.

Termíny školení

Datum Místo konání
Datum
18.04.2017
Místo konání
PRAHA
Datum
16.06.2017
Místo konání
PRAHA

Kontaktovat

Poslat email