DNV GL Česká republika

FMEA – analýza možných chyb a důsledků

Certifikát ISO TS DNV GL

FMEA je zkratkou anglických slov Failure Mode and Effect Analysis, což je do češtiny překládané jako analýza možných způsobů a důsledků poruch. Cílem FMEA je už ve fázi vývoje definovat možné poruchy vzhledem k funkčním požadavkům, odhadnout pravděpodobnost výskytu příčin poruch, možnost jejich detekce a přijetí opatření na nejvýznamnější rizika.

Cíl kurzu


Účastníci kurzu budou seznámeni se způsobem sestavení realizačního týmu pro řešení FMEA, se samotnou metodikou FMEA, s identifikací možných poruch, možných důsledků poruch, možných příčin poruch včetně využívání jednotlivých nástrojů pro jejich správnou identifikaci. Stanovení rizik a priorit pro řešení s cílem zvýšit bezporuchovost produktu. 

Obsah kurzu• FMEA a její význam v systémech řízení kvality
• Cíle a metodika
• FMEA produktu a procesu
• Identifikace zvláštních znaků
• Určení míry rizika
• Vazba na plány kontroly a řízení
• Stanovení nápravných opatření a měření jejich efektivnosti 

Pro koho je kurz určen?


Pro všechny, kteří působí v automobilovém průmyslu, ale i mimo automobilový průmysl, protože uvedená metodika zaznamenává stále zvyšující se aplikace i v ostatních sektorech a mají zájem zvýšit si odbornou kvalifikaci.

Cíl kurzu


Účastníci kurzu budou seznámeni se způsobem sestavení realizačního týmu pro řešení FMEA, se samotnou metodikou FMEA, s identifikací možných poruch, možných důsledků poruch, možných příčin poruch včetně využívání jednotlivých nástrojů pro jejich správnou identifikaci. Stanovení rizik a priorit pro řešení s cílem zvýšit bezporuchovost produktu. 

Obsah kurzu• FMEA a její význam v systémech řízení kvality
• Cíle a metodika
• FMEA produktu a procesu
• Identifikace zvláštních znaků
• Určení míry rizika
• Vazba na plány kontroly a řízení
• Stanovení nápravných opatření a měření jejich efektivnosti 

Pro koho je kurz určen?


Pro všechny, kteří působí v automobilovém průmyslu, ale i mimo automobilový průmysl, protože uvedená metodika zaznamenává stále zvyšující se aplikace i v ostatních sektorech a mají zájem zvýšit si odbornou kvalifikaci.

Kontaktovat

Poslat email