DNV GL Česká republika

OHSAS 18001 - Bezpečnost a ochrana zdraví

OHSAS 18001

Kontakt

Máte zájem o tuto službu?

Vyžádejte si nabídku

Přeji si dostávat DNV GL newsletter

Přihlásit se

​Certifikovaný systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednak ukazuje Vaši odevzdanost bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců a zároveň ujišťuje zákazníky i management o účinném řízení shody se zákonnými požadavky.

​Očekávání, že organizace budou řídit svá rizika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zlepšovat toto řízení, stále roste. Zákonné požadavky nabývají na komplexnosti a úřady, zákazníci i zástupci zaměstnanců čím dál více vyžadují průkaznost přijatelné funkčnosti a zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví.

Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci představují systematický přístup k minimalizaci zdravotních a bezpečnostních rizik a zavádění souvisejících politik. Dávají organizaci rámec pro řízení její shody se zákony a zlepšování výkonů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně rizik a možnosti identifikace, analýzy, stanovení cílů a měření.

Přestože mnohé země mají svou vlastní legislativu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, řada organizací vidí výhodu v zavedení mezinárodní normy poskytující společný rámec pro dobré postupy řízení, které platí bez ohledu na hranice. Nejběžnější a světově uznávanou normou pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je OHSAS 18001, která se vztahuje pro jakoukoli organizaci v jakémkoli podnikatelském sektoru.

Společnost DNV také nabízí SCC (Bezpečnostní seznam pro dodavatele), který je uznáván zejména ve zpracovatelském průmyslu. Kromě toho Vám místní pobočka DNV GL může nabídnout certifikaci podle národních norem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Obraťte se na nás pro další informace.

Výhody


Zavedení účinného systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci snižuje riziko poškození pro Vaše zaměstnance a ostatní personál a snižuje celkovou odpovědnost. Hlavními hnacími silami pro organizace při zavádění systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a snaze po certifikaci jsou:

  • Prokázání odpovědnosti vůči zaměstnancům, ostatním pracovníkům a veřejnosti
  • Aktivní rámec pro shodu se zákonnými požadavky
  • Smluvní závazky nebo očekávání v mezipodnikových vztazích
  • Vylepšení provozní kontroly a snížený výskyt nemocí a úrazů
  • Konkurenční výhoda na trhu prostřednictvím posílené image a zvýšené důvěry zúčastněných

Vlastnosti


Certifikace Vašeho systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společností DNV poskytne zaměstnancům i trhu ujištění o účinném systému řízení rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování zákonných předpisů. Zkušenosti společnosti DNV s řízením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s certifikací řídicích systémů jsou rozsáhlé.

S naším přístupem k Risk Based Certification™ (certifikace vycházející z rizik) se auditoři společnosti DNV zaměřují kromě měření shody s vybranými normami na to, jak Váš systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podporuje oblasti nejvyšších rizik a Vašeho nejvyššího zájmu. Naši auditoři znají Váš obor a uplatní své zkušenosti způsoby, které přinesou zlepšení a zvýšenou hodnotu.

Risk Based Certification™ společnosti DNV je k dispozici po celém světě a DNV je držitelem řady národních akreditací. S naší globální sítí místních zdrojů Vám poskytneme certifikaci odpovídající nejlépe Vašim potřebám, typu podnikání a umístění společnosti.

Certifikaci systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci můžeme zkombinovat s certifikací podle dalších norem pro systémy řízení, např. ISO 9001 a ISO 14001.

Kontakt

Máte zájem o tuto službu?

Vyžádejte si nabídku

Přeji si dostávat DNV GL newsletter

Přihlásit se

Kontaktovat

Poslat email

Related services you might find interesting: