DNV GL Česká republika

Normy upravující jakost krmiv pro zvířata a jejich ingrediencí (GMP / PDV a FAMI QS)

Živočišná krmiva a jejich složky mají významný dopad bezpečnost potravin vyráběných z masa a dalších produktů krmených zvířat.

Kontakt

Máte zájem o tuto službu?

Vyžádejte si nabídku

Přeji si dostávat DNV GL newsletter

Přihlásit se
Sdílet
Tisknout
Animal feed and ingredients GMPPDV and FAMI QS

Záruka kvality potvrzená certifikátem, představuje "výrobní licenci". Závazek dodržovat normy vycházející z GMP + / PDV a FAMI-QS otevírá vaší společnosti příležitosti na globálním trhu.

Krmivo pro zvířata má přímý vliv na kvalitu a bezpečnost potravin živočišného původu. Spotřebitelé masa, mléka, ryb a vajec očekávají, že průmysl a maloobchodníci budou dodávat bezpečné, vysoce kvalitní výrobky. Nařízení GMP se vztahuje na výrobce krmných směsí, krmiv, předpřipravených směsí a doplňkových látek, stejně jako na zainteresované obchodníky, dopravce a nakonec na samotné krmení hospodářských zvířat na farmách. Certifikovány mohou být i laboratoře, kde se provádějí analýzy.

Jaké jsou standardy?

Evropské nařízení pro hygienu krmiv (Nařízení EU 183/2005) stanoví hygienické a bezpečnostní požadavky pro celý potravinový řetězec, včetně krmiv a předpřipravených směsí.

Nizozemská rada pro krmiva (PDV) a Evropská asociace pro krmivové doplňky a předpřipravené směsi (FEFANA) vyvinuly tyto zásady správné praxe jako odpověď na očekávání spotřebitelů, výrobců potravin a maloobchodníků. Hlavní nařízení GMP vyžaduje správné používání přísad a veterinárních léčivých přípravků. Kromě toho se v nařízení stanoví kontrolované množství nežádoucích látek a produktů, jako jsou těžké kovy, pesticidy a aflatoxin. Vyžadovaná jsou i opatření zabraňující nakažení zvířat salmonelou právě prostřednictvím kontaminovaných krmiv.