DNV GL Česká republika

Breadcrumbs

Kurzy a školení DNV GL

Kontakt

Linda Mohelníková Linda Mohelníková

Zúčastněte se školení

Zaregistrovat
Sdílet
Tisknout
DNV GL Business Assurance
Kromě otevřených kurzů pořádáme také specializované kurzy šité na míru Vašim obchodním potřebám.

Pro zájemce o školení, je možné využít financování našich odborných kurzů z EU fondů přes program: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II). Více informací najdete na odkazu

Kvalita DNV GL

Kvalita

Systém řízení kvality pomůže Vaší organizaci dosáhnout požadované obchodní cíle. Důležitým faktorem pro udržitelný rozvoj vašeho podnikání jsou kompetence a znalosti Vašich pracovníků. DNV GL Akademie Vám může pomoci zvýšiť výkonnost prostřednictvím vědomostí získaných na našich kurzech.

Automotive

Speciální kurzy pro automobilový průmysl a pro výrobce kolejových vozidel

Automobilový průmysl v současnosti zaznamenává pozitivní vývoj, nárůst výrobních lokalit, prochází významným zefektivňováním a restrukturalizací dodavatelských řetězců a klade vysokou nároky na kvalifikované a odborně připravané zaměstnance. Naše specializované kurzy jsou důležitým článkem ve vzdělávání a připravenosti zaměstnanců pro jejich profesní růst.

Coastal wind turbines

Energetický management

Energetická účinnost je zásadní, jak pro Vaše podnikání, tak pro životní prostředí. Prostřednictvím systematického přístupu k analýze energetické spotřeby a Vašich procesů, je možné identifikovat oblasti s nevyužitým potenciálem pro úspory energie.

14001  DNV GL

Životní prostředí

Organizace usilují o vzdělávání zaměstnanců v oblasti systémů řízení životního prostředí, aby snížily dopad svých činností a aktivit na životní prostředí

Occupational Health and safety

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zavedení systémů řízení BOZP umožňuje Vaší organizaci sledovat a řídit rizika spojená s pracovním prostředím Vašich zaměstnanců a tak předchádzet ohrožení jejich zdraví při pracovním procesu

World_Standard_Cooperation_SafetyHelmet

Management rizik

​Rizika jsou součástí podnikatelského života. Jestliže se s nimi správně nakládá, můžeme tato rizika přetransformovat do podnikatelských příležitostí.

ISO 27001 - certification by DNV GL

Řízení bezpečnosti informací

Bezpečnost informací predstavuje ochranu informací a informačních systémů před zneužitím, neoprávněným přístupům nebo znehodnocením. IT služby řízené dle mezinárodních norem pomohou zajistit, aby vaše údaje byly správně chráněné, bezpečné a k dispozici. Proškolení zaměstnanci jsou nezbytným článkem v celém systému.

Healthcare training

Speciální kurzy pro zdravotnictví

Zabezpečování kvality a systému řízení kvality v zdravotnictví dosahuje v posledních letech výrazné podpory ze strany zdravotnického průmyslu po celém světě.

Training services by DNV GL - Business Assurance

Integrované systémy řízení

Integrované systémy jsou velmi výhodný způsob vytvoření systému řízení, který zohledňuje nejen kvalitu výrobků a služeb, ale i přístup k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Food and beverage

Zajištění bezpečnosti potravin

Mezi Mezinárodně uznávané normy GFSI patří: BRC Global standard, IFS Food, FSSC 22000. Normy ISO a GFSI pro řízení bezpečnosti potravin pomáhají organizacím identifikovat a kontrolovat rizika pro bezpečnost potravin. Vzhledem k tomu, že mnoho současných potravinářských produktů opakovaně překračují hranice států, je pro zajištění bezpečnosti celosvětového dodavatelského řetězce potravin nezbytná jejich aplikace v praxi.