DNV GL Česká republika

Jaké změny zavádí ISO/DIS 50001:2018?

ISO 50001:2018, která je v současné době ve stádiu návrhu normy (DIS - Draft International Standard), bude zveřejněna koncem roku 2018. Nové vydání normy přináší významné změny.

ISO/DIS 50001:2018

Kontakt

Mária Lichnerová

Mária Lichnerová

Chief Executive Officer

Přeji si dostávat DNV GL newsletter

Přihlásit se

Platná v současné době norma ISO 50001:2011, určená pro Systém řízení hospodaření s energiemi v organizacích slaví v roce 2018 své 7. výročí. To znamená, že začalo období zavádění změn a přizpůsobení ustanovení aktuálnímu stavu organizací a jejich obchodních prostředí. 

Zavedení rámcové struktury


Rámcová struktura (High Level Structure) je základem nových vydání norem, týkajících se systémového řízení, tj. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 nebo připravované ISO 45001:2018 (nahrazující normu OHSAS 18001). 

Rámcová struktura je založena na 10 bodech, které výrazně usnadňují integraci mnohých systémů řízení, fungujících v téže organizaci nebo společnosti. 

 • Rozsah
 • Odkazy na dokumenty
 • Terminologia i definicje
 • Kontext organizace
 • Vedení
 • Plánování
 • Podpora
 • Operační činnost
 • Hodnocení fungování
 • Zlepšování

Analýza obchodního prostředí a rizik 


Analýza obchodního prostředí a analýza rizik jsou charakteristické pro rámcovou strukturu. Nové požadavky zahrnují identifikaci a pochopení obchodního prostředí organizace (tzv. kontextu) a určení stran, které mají nebo mohou mít vliv na Systém řízení hospodaření s energiemi nebo/a energetickou náročnost organizace (tzv. zainteresované strany/zájemci). Je nutné definovat příslušná rizika a příležitosti vzhledem k energetické náročnosti organizace. 

Všechny organizace, které mají systém řízení podle rámcové struktury např. ISO 9001:2015 nebo ISO 14001:2015 provedly podobný postup. Tato zkušenost může být velice nápomocná při přizpůsobení Systémů řízení hospodaření s energiemi novým požadavkům.
  

Větší důraz na hlavní prvky systému 


Přezkoumání spotřeby energií, Ukazatele energetické náročnosti, Výchozí stav spotřeby energie a hromadění dat jsou oblasti, které patří k základům Systému řízení hospodaření s energiemi. Dle zkušeností se v platném vydání normy věnuje tímto otázkám jen málo místa. Dostupné jsou normy určené pouze těmto otázkám, např.

 • ISO 50006:2014 (vydání v angličtině) Energy management systems - Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) - General principles and guidance,
 • ISO 50015:2014 (vydání v angličtině) Energy management systems - Measurement and verification of energy performance of organizations - General principles and guidance. Více informací se nachází na stránkách iso.org v záložce technického výboru ISO/TC 301. 

Więcej informacji dostępnych na stronach iso.org w zakładce komitetu technicznego ISO/TC 301. 

Přechodné období


Přechodné období pro zavedení nových požadavků je 18 měsíců od dne zveřejnění nového vydání ISO 50001:2018. Ve srovnání s 36měsíční přechodnou dobou pro jiné normy, tj. ISO 9001:2015 nebo ISO 14001:2015, přizpůsobení Systémů řízení hospodaření s energiemi novým požadavkům může být velkou výzvou.

Všem organizacím certifikovaným z hlediska shody s ISO 50001:2011 doporučujeme co nejrychlejší zahájení zavádění příslušných změn. To doporučení se vztahuje zejména na velké, složité organizace, vyznačující se četnými energetickými hledisky a významnou spotřebou energie.

Jak Vám můžeme pomoci?


DNV GL - Business Assurance nabízí podporu v oblasti školení, výchozího hodnocení nastavení systémů řízení podle ISO 50001:2018 (tzv. rozdílová analýza) a kurzů pro Interní auditory ISO 50001:2018.

Chcete-li obdržet nabídku výše uvedených služeb, vyplňte kontaktní formulář nebo kontaktujte přímo našeho zástupce.

Kontakt

Mária Lichnerová

Mária Lichnerová

Chief Executive Officer

Přeji si dostávat DNV GL newsletter

Přihlásit se

Kontaktovat

Poslat email