DNV GL Česká republika

Nové revize norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Kontakt

Linda Mohelníková Linda Mohelníková
Sales Manager for Certification
Tel +420 734 694 103 | +420 234 129 210
Sdílet
Tisknout
ISO 2015 DNV GL
Mezinárodní normy pro systémy řízení jsou pravidelně a systematicky přezkoumávány s cílem zabezpečit jejich neustálou vhodnost a aktuálnost, případně identifikovat potřebu jejich revize.

V posledních letech právě normy ISO 9001 a ISO 14001 byly podrobené tomuto přezkoumání a jejich revize 2015 bude s největší pravděpodobností publikována v září 2015. Tato revidovaná vydání norem nahradí současné platné vydání z roku 2008 (ISO 9001), resp. 2004 (ISO 14001). 

Cílem tohoto listu je Vás informovat o podmínkách přeměny Vašeho certifikátu. Publikace revidovaných norem (verze FDIS pro obě normy níže byly zveřejněny v červenci 2015) se očekává v následujících termínech:

15.09.2015 - Publikování normy ISO 14001:2015

22.09.2015 - Publikování normy ISO 9001:2015

Opatření pro zabezpečení přechodu a platnosti existujících certifikátů


Přechodové období je stanovené na období tří let od data vydání ISO 9001:2015, resp. ISO 14001:2015. V přechodovém období budou nadále platné současné certifikáty podle revizí 2008, resp. 2004. 

DNV GL může vystavit certifikáty podle nových norem po oficiálním získání akreditace na revidované normy (standardní proces pro takovéto případy) a po tzv. „přechodovém“ auditu, který bude vykonaný po publikování normy/norem. Záměrem DNV GL je získání akreditace po vydání norem v co nejkratším čase, což je ovlivněno také dostupností a kapacitou akreditačního orgánu.

Několik praktických informací souvisejících s přechodem existujících certifikátů


  • Veškeré certifikáty vystavené podle revize 2008 (ISO 9001) resp. 2004 (ISO 14001) musí být překlopeny na novou normu před skončením tříletého přechodného období.

  • Překlopení může být realizováno během kteréhokoliv plánovaného auditu v tomto tříletém období, ihned, jak bude Vaše organizace připravena. Vzhledem k rozsahu změn může být k plánovanému rozsahu auditu požadovaný čas delší (tzv. transition audit) .

  • Pokud je přechod vykonán v čase plánovaného periodického auditu, bude platnost certifikátu stejná, jako byla platnost existujícího certifikátu podle revize 2008, resp. 2004.

  • Pokud bude přechod zrealizován během recertifikačního auditu, platnost certifikátu bude 3 roky od konce platnosti existujících certifikátů podle revize 2008, resp. 2004.

  • Platnosti certifikátů ISO 9001:2008 nebo ISO 14001:2004 vystavených v přechodovém období (např. po certifikačním auditu) bude korespondovat s koncem tříletého přechodového období.

  • Ideálním nástrojem na přechod je tzv. GAP analýza, prováděná certifikační společností.  Tento nástroj je nejčastěji využíván, neboť významnou mírou eliminuje riziko selhání auditu na přechod na nové normy (tzv. transition audit). GAP analýza Vám poskytne detailní informace o stavu shody s požadavky revidovaných norem. Výsledky této analýzy Vám umožní pochopit, v kterých částech systém vyhovuje požadavkům nových norem, případně kde je nezbytná korekce a jaká nápravná opatření je nutné přijmout, aby organizace dosáhla souladu a byla připravena na samotný audit podle revidovaných norem.


Doporučujeme, abyste co nejdříve začali sledovat změny a zvážili následující kroky pro zabezpečení správné implementace:

  1. Seznámení se s novou normou/normami a identifikování rozdílů, které se musí vyřešit pro splnění požadavků.

  2. Vypracování plánu implementace požadavků revidovaných norem.

  3. Poskytnutí vhodných školení a informací příslušným zaměstnancům pro zabezpečení včasné a efektivní implementace. Doporučujeme Vám například školení Nové požadavky a změny norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

  4. Aktualizace systému řízení tak, aby splňoval požadavky revidovaných norem s následným ověřením efektivnosti implementovaných změn.

Pro více informací o podmínkách přechodu certifikátů navštivte prosím naše globální webové stránky, kde je k dispozici ke stažení anglická prezentace o klíčových změnách v porovnání s vydáním z roku 2008, resp. 2004. 

DNV GL Vám může pomoci při implementaci, například poskytnutím školení, případně hodnocením stavu připravenosti /provedení GAP analýzy/. V případě jakýchkoliv otázek týkajících se změn a opatření, neváhejte kontaktovat Vašeho vedoucího auditora DNV GL, nebo naši kancelář na telefonním čísle +420 233 321 231.