DNV GL Česká republika

Kombinovaná certifikace

Kombinovaná certifikace je způsob, jak váš systém řízení certifikovat současně podle více norem.

Jeden integrovaný systém


Často je zde vysoký míra kompatibility mezi normami systému řízení, ačkoliv se vztahují na různé oblasti. Mnoho organizací se rozhodne vytvořit integrovaný systém řízení, který pokrývá oblasti jako je kvalita, bezpečnost a ochrana zdraví a životní prostředí. Díky integraci několika norem do jednoho systému můžete odstranit duplicity práce.

Všechny kritické oblasti v jednom auditu


Integrovaný systém řízení vám umožní snazší vedení dokumentace, nebudete již muset složitě připravovat pro každou normu samostatnou dokumentaci. Ať už se rozhodnete pro tento integrovaný systémový přístup nebo pro postavení paralelních systémů řízení, které pokryjí každou oblast, všechny kritické oblasti vaší společnosti lze hodnotit a certifikovat v jediném kombinovaném certifikačním auditu. 

Přidaná hodnota certifikace


Certifikovat vaše systémy současně vám ušetří čas, úsilí a investice a zároveň zvýší efektivitu vašeho systému řízení. Nabízíme vám službu kombinované certifikace, která je určená k tomu, aby se docílilo nákladové efektivnosti a provedení auditu s přidanou hodnotou v průběhu celého certifikačního postupu.

Kontaktovat

Poslat email